FLORA

BEKIJK GALERIE

Gloedvol, vormspannend en boeiend levend is de kleine stille Flora.
Allemaal samen vormen zij het expressieve totaal van ons “Groen”.
Ik focus en schilder het kleine in volle adoratie.
LANDSCHAPPEN

BEKIJK GALERIE

Ik vind het heerlijk te zijn in onze natuur.
Alles fris badend in een prachtig koel licht.
Ik ervaar de hoge grijsblauwe wolkenluchten met daaronder het waterige land van groen, bruin en grijs.
En toch voel ik de noodzaak te warmen tot een nieuw kleurrijk Hollands licht.
MENSEN

BEKIJK GALERIE

De werkelijkheid van de kleine momenten en handelingen is vaak erg humoristisch.
Te snel gieren ze alweer voorbij of worden niet opgemerkt omdat de tijd doordraait.
Dus zet ik de tijd gewoon stil en comprimeer de losse beelden tot een geheel.
Tot ik er om moet lachen.
DE STAD

BEKIJK GALERIE

De stad openbaart ons haar duizendvoudige gezichten telkens wanneer de duisternis haar hemeldeken over de daken vlijt.
De muren ademen de vitale hartslag van haar mysterieuze inwoners.
Droombeelden verpoppen langzaam tot heldere werkelijkheid, ènkel gezien door het wàkkere oog, die ik en jij kunnen zijn.
Projecten en ander werk
WERELD

BEKIJK GALERIE

De geschiedenis van de wereld kan individueel of collectief zijn.
Altijd bepaalt de interpretatie ervan ons denken, ons voelen, ons handelen, ons leven.
De geschiedenis vertelt ons dat alles anders was en alles hetzelfde.
De geschiedenis is kennis over het hoe en waarom van het Nu, geboren uit het Toen.
De geschiedenis is begrip voor allen die ons Nu vormden.
ZINTUIGEN

BEKIJK GALERIE

Tast, leven, beweging, evenwicht, reuk, smaak, kleur, temperatuur, toon, taal, denken, zijn.
De jonge mens heeft 12 zintuigen geërfd om in contact te treden met de dualistische wereld.
Het levensweefsel ontvouwt zich chaotisch-multicoloured en altijd is daar het mercuriaanse, warme, rode bloed, drager van het enkele, unieke en tegelijkertijd universele, ondeelbare Ik.
@BASE

BEKIJK GALERIE

Het prille leven ligt raadselachtig in onze handen.
De ingevouwen mogelijkheden zijn duizelingwekkend.
Badend in kleurrijk licht verrast de kiemende levenskracht ons opnieuw en opnieuw.
BOEK VIETNAM

BEKIJK GALERIE

Hetty Hofman leidt al twintig jaar docenten op; haar didactische trainingen zijn gericht op docenten in het H.B.O.
In Vietnam traint zij docenten in het universitair medisch onderwijs en schreef daarvoor een methodiekboek.
De illustraties heeft zij mij toevertrouwd.
In de praktijk bleek dat de Vietnamese docenten mijn illustraties voor Vietnamees hielden en dat de strekking van de tekst helder werd ondersteund.